Check Online Availability
BOOK NOW
Khon Kaen Thainess Package
Experience "Isan Lifestyle" with Supanniga Home
Escape in Isan hidden gem
Khon Kaen Family Journey
Honeymoon Getaway @ Supanniga Home
Lao-Isan Discovery Package
Isan Boutique Collection Package
Isan Boutique Collection Package
Pre-wedding Package
In-house Activities
 

 

ครอบครัวเดินทางหรรษา กับ สุพรรณิการ์โฮม

 

3 วัน 2 คืน
เวฬุวิลล่า @ 35,500 บาท สำหรับครอบครัว 4-5 ท่าน

 

    รายละเอียดการเดินทาง :
 
วันที่ 1 :   ช่วงบ่าย:
เช็คอินที่สุพรรณิการ์โฮม และทำให้สดชื่นด้วยบรรยากาศสวนสวยกับชาผู่เอ๋อเย็น และผลไม้สด
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงเย็น:
อาหารค่ำที่ร้านอาหารอีสานขึ้นชื่อในจังหวัดขอนแก่น
นำท่านเดินเล่นย่อยอาหารที่ตลาดกลางคืน (Night Market) ใจกลางเมืองขอนแก่น
 
วันที่ 2 :  

ช่วงเช้า:
อาหารเช้าแบบเฉพาะของสุพรรณิการ์โฮม เสริฟที่บันยันเทอเรส
นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
รับประทานอาหารเที่ยงแบบอีสานที่ร้านอาหารท้องถิ่น
ช่วงบ่าย:
เดินทางกลับสู่จังหวัดขอนแก่น แวะนมัสการพระพุทธสารีริกธาตุที่วัดหนองแวง บนเจดีย์ 9 ชั้น พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของบึงแก่นนคร
ช่วงเย็น:
อาหารค่ำใต้แสงเทียนในสวนของสุพรรณิการ์โฮม

 
วันที่ 3 :  

ช่วงเช้า:
อาหารเช้าแบบเวียดนาม เสริฟที่บันยันเทอเรส ก่อนเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางกลับ