Check Online Availability
BOOK NOW
Discover Khon Kaen
Khon Kaen's Exotic Arts & Culture
Isan World Heritage
Retracing Dinosaur Footsteps I
Retracing Dinosaur Footsteps II
 

 

เส้นทางมรดกโลกของอีสาน

 
ช่วงเช้า :   เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 120 กิโลเมตรจากจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง แวะชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ ได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ตามร้านอาหารท้องถิ่น
 
ช่วงบ่าย :   กลับสู่ขอนแก่น และสัมผัสการชงชาผู่เอ๋อแบบจีนยามบ่ายใต้ร่มไม้ในสวนของสุพรรณิการ์โฮม
 
เส้นทาง :   Isan World Heritage Map