Check Online Availability
BOOK NOW
Discover Khon Kaen
Khon Kaen's Exotic Arts & Culture
Isan World Heritage
Retracing Dinosaur Footsteps I
Retracing Dinosaur Footsteps II
 

 

เส้นทางศิลปะและวัฒนธรรมของขอนแก่น

 
ช่วงเช้า :   ออกเดินทางสู่อำเภอชนบท หลังรับประทานอาหารเช้าที่สุพรรณิการ์โฮม อำเภอชนบท ตั้งอยู่ห่างจากขอนแก่น ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีชือเสียงทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของการทอผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น เข้าชมกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ และแวะช้อปปิ้งที่ร้านค้าบูติกของนักออกแบบผ้าไหมท้องถิ่นหลายร้านในอำเภอนี้ จากนั้นเดินทางต่อสู่ประสาทเปือยน้อย แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 900 ปี
 
ช่วงบ่าย :   รับประทานอาหารท้องถิ่น แล้วเดินทางกลับสู่อำเภอเมือง ของขอนแก่น แวะนมัสการพระธาตุที่วัดหนองแวง เจดีย์ 9 ชั้น พร้อมทั้งชมวิวพาโนรามาของบึงแก่นนครจากบนยอดเจดีย์ จากนั้นสามารถเดินเล่นรอบบึงแก่นนคร และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รอบบึงตอนเย็นพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตของคนขอนแก่นหลังเลิกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิค การปั่นหรือพายเรือในบึง เดินชมตลาดนัดคนเดิน เดินหรือวิ่งจ๊อกกิ้งตามอัธยาศัย
 
เส้นทาง :   Khon Kaen's Exotic Arts & Culture